OCIUS - Kênh kết nối vận tải

Tìm nhà vận chuyển với giá rẻ nhất

OCIUS cung cấp các đơn hàng 2 chiều cho các nhà vận tải và có thông tin chi tiết khi nhà vận tải gửi giá vận chuyển đơn hàng.

Vận tải Việt Nam - Trung Quốc và ngược lại

Với các liên doanh đã ký kết, OCIUS cung cấp khả năng vận chuyển container thẳng từ/đến Trung Quốc mà không phải chuyển container khi qua cửa khẩu.

Theo dõi vận chuyển theo thời gian thực

Với các tiện ích được kết nối chặt chẽ với phương tiện di động, chủ xe hoặc chủ hàng đều có thể theo dõi được lộ trình vận chuyển của đơn hàng một cách chi tiết.