OCIUS - Logistic link channel

Easy finding cheapest transportation

OCIUS cung cấp các đơn hàng 2 chiều cho các nhà vận tải và có thông tin chi tiết khi nhà vận tải gửi giá vận chuyển đơn hàng.

Non-stop container moverment

Với các liên doanh đã ký kết, OCIUS cung cấp khả năng vận chuyển container thẳng từ/đến Trung Quốc mà không phải chuyển container khi qua cửa khẩu.

Realtime tracking

Với các tiện ích được kết nối chặt chẽ với phương tiện di động, chủ xe hoặc chủ hàng đều có thể theo dõi được lộ trình vận chuyển của đơn hàng một cách chi tiết.