About Us

Vận tải 2 chiều bằng container là hình thức vận chuyển hàng hóa bằng các thùng container trên các phương tiện như xe đầu kéo, tàu biển, tàu sắt... từ nơi này đến nơi khác và ngược lại. Tuy nhiên, bất kỳ hình thức vận tải nào cũng đều có ưu và nhược điểm khác nhau. Với vận tải đường bộ bằng container cũng vậy, nó có các ưu/nhược điểm như:

Ưu điểm: 

- Giảm thiểu chi phí vận chuyển do tận dụng được cả 2 chiều đi và về của phương tiện.

- Đảm bảo an toàn cho hàng hóa do container có độ bền cao và được niêm phong trong quá trình vận chuyển.

- Tăng hiệu quả vận chuyển do có thể kết hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau (đa phương thức).

- Thích ứng được với nhiều loại hàng hóa khác nhau do container có nhiều kích thước và loại khác nhau.


Nhược điểm 

- Phụ thuộc vào sự sẵn có của container và phương tiện vận chuyển.

- Cần phải tuân thủ nhiều quy định và thủ tục liên quan đến container và hàng hóa, đặc biệt là khi vận chuyển quốc tế.

- Có thể gặp khó khăn trong việc xếp dỡ hàng hóa do cần có thiết bị nâng hạ chuyên dụng.


Nắm bắt được các vấn đề trên, chúng tôi xây dựng công cụ với mục đích gia tăng các ưu điểm và giảm thiểu các nhược điểm của vận tải hai chiều bằng cách:

- Tận dụng tài nguyên khi hỗ trợ việc cung cấp các dịch vụ rời như đầu kéo, container riêng...

- Hỗ trợ lựa chọn các dịch vụ cộng thêm như dịch vụ hải quan, bốc dỡ... tại các đích đến hoặc các trạm dừng trên đường.

- Cung cấp các đơn hàng ngược chiều dọc tuyến đường cho các chủ phương tiện vận tải khi nhận đơn.

- Cung cấp nhiều khả năng chào giá cho chủ phương tiện và lựa chọn giá cho chủ hàng khi có nhiều chủ phương tiện đăng ký nhận đơn.

- Cung cấp công cụ hợp đồng điện tử cho các giao dịch giữa chủ phương tiện và chủ hàng.

- Cung cấp dịch vụ xác thực đơn vị vận tải để đảm bảo độ tin cậy khi các chủ hàng lựa chọn phương tiện vận tải.

- Ngoài ra còn nhiều các tiện ích khác cho chủ phương tiện và chủ hàng khi hỗ trợ phương thức vận tải ghép hàng dọc tuyến đường đi - về cho một phương tiện.


Với OCIUS - kênh điện tử trực tuyến kết nối Chủ phương tiện và Chủ hàng, với mục đích cung ứng và sử dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa giữa các bên. Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ được giao kết trực tiếp giữa Đối tác và Khách hàng trên nền tảng OCIUS. Các bên liên quan đến Hợp đồng dịch vụ vận chuyển sẽ chịu trách nhiệm đối với hợp đồng được giao kết giữa họ, cũng như xử lý bất kỳ vấn đề gì liên quan đến hợp đồng. OCIUS không can thiệp vào giao dịch giữa những Người sử dụng. Để làm rõ, OCIUS là bên trung gian cung cấp kênh liên kết điện tử cho Đối tác, Khách hàng tìm đến và tự giao dịch với nhau. OCIUS không liên quan cũng không đảm bảo việc thực hiện nay hoàn thành các Hợp đồng dịch vụ vận chuyển giữa Các bên.

Xin cảm ơn!